MOBIL 1™ 0W-40

  • 04/06/2019
  • Not categorized
  • Posted by
  • Comments Off on MOBIL 1™ 0W-40

MOBIL 1™ 0W-40 là loại dầu được thiết kế cho động cơ xăng và diesel mới nhất (mà không có bộ lọc Diesel Particulate hoặc DPFs) giúp cung cấp hiệu suất vận hành tối ưu, cung cấp nguồn năng lượng sạch và chống mài mòn cho động cơ của bạn.

MOBIL 1™ 0W-40 giúp cho động cơ của bạn chạy tốt như mới trong mọi điều kiện hoạt động.

    Back to top