MOBIL SUPER 4T 20W-50

Hướng dẫn sử dụng   Tài liệu kỹ thuật

Mobil Super 4T 20W-50 là một loại dầu động cơ mô tô 4 thì với kĩ thuật pha trộn bán tổng hợp có hiệu suất lớn dành cho tất cả các loại mô tô và phương thức vận hành.

MOBIL SPECIAL 2T

Mobil Special 2T - Dầu nhớt chất lượng thế giới cho xe ô tô và xe máy.

MOBIL SUPER 4T 20W-50

Mobil Super 4T - Dầu nhớt chất lượng thế giới cho xe ô tô và xe máy.