MOBIL SPECIAL 2T

Hướng dẫn sử dụng   Tài liệu kỹ thuật

Mobil SPECIAL 2T là một loại dầu động cơ 2 thì với hiệu suất cao dành cho các loại mô tô phân khối lớn, xe trượt tuyết và máy cưa xích.

Mobil SPECIAL 2T được pha trước để đảm bảo việc hòa trộn nhanh khi thêm vào nhiên liệu.

MOBIL SPECIAL 2T

Mobil Special 2T - Dầu nhớt chất lượng thế giới cho xe ô tô và xe máy.

MOBIL SUPER 4T 20W-50

Mobil Super 4T - Dầu nhớt chất lượng thế giới cho xe ô tô và xe máy.