MOBIL OUTBOARD PLUS

Hướng dẫn sử dụng   Tài liệu kỹ thuật

Mobil Outboard Plus là một loại dầu động cơ 2 thì với hiệu suất cao dành cho động cơ 2 thì làm mát bằng nước được sử dụng trong lĩnh vực hàng hải.

Mobil Outboard Plus giúp làm sạch động cơ và đảm bảo hiệu suất môi trường.

Mobil Outboard Plus được pha trước để đảm bảo việc hòa trộn nhanh khi thêm vào nhiên liệu.

MOBIL OUTBOARD PLUS

Dầu Mobil - Dầu dành cho xe ô tô và xe máy