MOBILGARD M330

Hướng dẫn sử dụng   Tài liệu kỹ thuật

Mobilgard M330 của ExxonMobil là loại dầu động cơ 30 TBN cao cấp để sử dụng trong các ứng dụng diesel trung tốc dư dầu trong công nghiệp hàng hải và sản xuất điện.

Đăc tính:

  • Làm sạch động cơ trong cácte, khu trục cam, dây đai và piston
  • Ổn định nhiệt, oxy hóa
  • Độ bay hơi thấp
  • Chống gỉ sét và ăn mòn, mài mòn
  • Kiểm soát rò gỉ

Ứng dụng:

  • Động cơ pit tông ống trung tốc
  • Động cơ đẩy và động cơ đẩy chính phụ trên tàu biển, tàu thủy
  • Nhà máy điện.

MOBILGARD M430

Dầu hàng hải chất lượng số 1 thế giới

MOBILGARD M50

Dầu hàng hải chất lượng số 1 thế giới

MOBILGARD M440

Dầu hàng hải chất lượng số 1 thế giới