MOBIL PEGASUS 801

Hướng dẫn sử dụng   Tài liệu kỹ thuật

Mobil Pegasus™ 801 là loại dầu động cơ gas hiệu suất cao SAE 40 dành cho động cơ 4 thì trung và cao tốc turbocharge đòi hỏi một loại dầu hàm lượng tro thấp

Mobil Pegasus™ 805 được thiết kế để tăng cường chống mài mòn, chống tạo bọt, chống ăn mòn

Ứng dụng:

  • Động cơ 4 thì trung và cao tốc turbocharge đòi hỏi một loại dầu hàm lượng tro thấp
  • Động cơ dễ bị mài mòn van 

MOBIL PEGASUS 805

Dầu động cơ chất lượng số 1 thế giới

MOBIL PEGASUS 801

Dầu động cơ chất lượng số 1 thế giới

MOBIL PEGASUS 710

Dầu động cơ chất lượng số 1 thế giới