MOBIL PEGASUS 610

Hướng dẫn sử dụng   Tài liệu kỹ thuật

Mobil Pegasus™ 610 là loại dầu động cơ gas hiệu suất cao dành cho động cơ 4 thì trung và cao tốc làm việc trong môi trường dễ bị ăn mòn.

Mobil Pegasus™ 610 cũng được thiết kế để tăng cường chống mài mòn, chống tạo bọt, chống ăn mòn axit, chống oxy hóa, nitrat hóa.

Ứng dụng:

  • Động cơ khí gas có chứa H2S, TOHCl
  • Động cơ đánh lửa 4 thì
  • Động cơ hoạt động trong môi trường lưu huỳnh hoặc halogen

MOBIL PEGASUS 805

Dầu động cơ chất lượng số 1 thế giới

MOBIL PEGASUS 801

Dầu động cơ chất lượng số 1 thế giới

MOBIL PEGASUS 710

Dầu động cơ chất lượng số 1 thế giới