MOBIL PEGASUS 605

Hướng dẫn sử dụng   Tài liệu kỹ thuật

Mobil Pegasus™ 605 là loại dầu động cơ gas hiệu suất cao dành cho động cơ 4 thì trung và cao tốc làm việc trong môi trường dễ bị ăn mòn.

Mobil Pegasus™ 605 chứa 0,5% khí tro giúp chống mài mòn, chống tạo bọt, chống ăn mòn axit, kháng nitrat hóa.

Ứng dụng:

  • Động cơ khí gas có chứa H2S, TOHCl
  • Động cơ đánh lửa 4 thì
  • Động cơ hoạt động trong môi trường lưu huỳnh hoặc halogen
  • Động cơ dễ bị mài mòn, ăn mòn van

MOBIL PEGASUS 805

Dầu động cơ chất lượng số 1 thế giới

MOBIL PEGASUS 801

Dầu động cơ chất lượng số 1 thế giới

MOBIL PEGASUS 710

Dầu động cơ chất lượng số 1 thế giới