MOBIL EXTRA 4T 10W-40

Hướng dẫn sử dụng   Tài liệu kỹ thuật

Mobil EXTRA 4T 10W-40 là một loại dầu động cơ mô tô 4 thì với kĩ thuật pha trộn bán tổng hợp có hiệu suất lớn dành cho tất cả các loại mô tô và phương thức vận hành.

MOBIL EXTRA 2T

Mobil Extra - Dầu nhớt số 1 thế giới cho xe ô tô và xe máy.

MOBIL EXTRA 4T 10W-40

Mobil Extra - Dầu nhớt số 1 thế giới cho xe ô tô và xe máy.