MOBIL DTE 932 GT

Hướng dẫn sử dụng   Tài liệu kỹ thuật

Mobil DTE™ 932 GT là sản phẩm dầu tuabin cao cấp dành cho tuabin khung lớn trong điều kiện vận hành khắc nghiệt.

Đặc tính:

  • Ổn định nhiệt-hóa
  • Dẫn điện tốt
  • Chống tạo bọt, thải khí

Ứng dụng:

  • Ổ trục tuabin nổ và các hệ thống thuỷ lực ở máy phát điện và cơ cấu ổ đĩa cơ khí
  • Đặc biệt thích hợp cho General Electric khung 6, 7 và 9 cần kiểm soát véc ni của hệ thống thủy lực KHÔNG dùng cho tua bin hơi 

MOBIL DTE OIL MEDIUM

Dầu turbine chất lượng số 1 thế giới

MOBIL DTE OIL LIGHT

Dầu turbine chất lượng số 1 thế giới

MOBIL DTE™ OIL HEAVY MEDIUM

Dầu turbine chất lượng số 1 thế giới