MOBIL DTE 832

Hướng dẫn sử dụng   Tài liệu kỹ thuật

Mobil DTE™ 832 là sản phẩm dầu tuabin cao cấp dành cho tuabin hơi và khí và tuabin gas chu trình hỗn hợp (CCGT) trong điều kiện vận hành khắc nghiệt.

Đặc tính:

  • Ổn định nhiệt-hóa
  • Chống mài mòn Khử nhũ tương

Ứng dụng:

  • Máy phát điện tải cao
  • Nhà máy điện chu trình hỗn hợp (CCGT) tuabin khí và hơi
  • Nhà máy điện, xử lí và truyền tải khí gas tự nhiên

MOBIL DTE OIL MEDIUM

Dầu turbine chất lượng số 1 thế giới

MOBIL DTE OIL LIGHT

Dầu turbine chất lượng số 1 thế giới

MOBIL DTE™ OIL HEAVY MEDIUM

Dầu turbine chất lượng số 1 thế giới