MOBIL DTE 732 M

Hướng dẫn sử dụng   Tài liệu kỹ thuật

Mobil DTE ™ 732 M là dòng dầu tuabin hiệu suất cao được thiết kế để sử dụng trong công nghiệp nặng Mitsubishi (MHI) dành cho tuabin khí và hơi công nghiệp nặng đơn trục và tuabin khí đa trục non-geared

Đặc tính:

  • Ổn định nhiệt-hóa
  • Chống tạo bọt và thoát khí
  • Giảm khả năng hình thành véc ni,

Ứng dụng:

  • Tua bin hơi nước – non-geared
  • Tua bin khí - non-geared, bao gồm 501F & G series, 701F & G Series
  • Máy nén Turbine - non-geared

MOBIL DTE OIL MEDIUM

Dầu turbine chất lượng số 1 thế giới

MOBIL DTE OIL LIGHT

Dầu turbine chất lượng số 1 thế giới

MOBIL DTE™ OIL HEAVY MEDIUM

Dầu turbine chất lượng số 1 thế giới