MOBIL DTE 732

Hướng dẫn sử dụng   Tài liệu kỹ thuật

Mobil DTE 732 là chất bôi trơn bổ sung mới nhất cho dòng dầu nhờn Mobil DTE tuabin đảm bảo chất lượng cao và độ tin cậy.

Mobil DTE 732 là chất bôi trơn tua bin không kẽm được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong tua bin khí và hơi nước

Đặc tính:

  • Ổn định nhiệt-hóa, màu
  • Chống gỉ sét, ăn mòn
  • Chống tạo bọt, khí
  • Chống nước

Ứng dụng:

  • Máy phát điện tải cao
  • Nhà máy điện chu trình hỗn hợp tuabin khí hoạt động ở chế độ tải cơ sở hoặc hệ cao điểm
  • Tuabin khí trong nhà máy nhiệt điện
  • Tuabin hơi hoặc khí trong máy động lực
  • Tuabin thủy điện

MOBIL DTE OIL MEDIUM

Dầu turbine chất lượng số 1 thế giới

MOBIL DTE OIL LIGHT

Dầu turbine chất lượng số 1 thế giới

MOBIL DTE™ OIL HEAVY MEDIUM

Dầu turbine chất lượng số 1 thế giới