MOBIL ATF LT 71141

Hướng dẫn sử dụng   Tài liệu kỹ thuật

Mobil ATF LT71141 là một ATF (dầu hộp số tự động) hiệu suất cao với drain-performance dài được sử dụng trong hộp số tự động của xe.

MOBIL MULTIPURPOSE ATF

Mobil ATF - Dầu hộp số dành cho xe ô tô và xe máy

MOBIL ATF LT 71141

Mobil ATF - Dầu hộp số dành cho xe ô tô và xe máy

MOBIL ATF 220

Mobil ATF - Dầu hộp số dành cho xe ô tô và xe máy