MOBIL ATF 220

Hướng dẫn sử dụng   Tài liệu kỹ thuật

Mobil ATF 220 là một ATF (dầu hộp số tự động) hiệu suất cao dành cho các dòng xe cổ như Dexron IID.

Mobil ATF 220 cũng được sử dụng làm dầu thủy lực trong một số trường hợp đặc biệt.

MOBIL MULTIPURPOSE ATF

Mobil ATF - Dầu hộp số dành cho xe ô tô và xe máy

MOBIL ATF LT 71141

Mobil ATF - Dầu hộp số dành cho xe ô tô và xe máy

MOBIL ATF 220

Mobil ATF - Dầu hộp số dành cho xe ô tô và xe máy