MOBIL DELVAC XHP LE 10W-40

Hướng dẫn sử dụng   Tài liệu kỹ thuật

Mobil Delvac XHP LE 10W-40 là dầu động cơ diesel tổng hợp cao cấp được thiết kế dành cho động cơ hiện đại, hiệu suất cao, ít khí thải thấp trong các ứng dụng nặng.

Đặc tính:

  • Chống đóng cặn bùn
  • Chống mài mòn, chống ăn mòn.
  • Ít hao hụt, bay hơi
  • Tỉ lệ tro, lưu huỳnh và phốt pho thấp

Ứng dụng:

  • Động cơ diesel turbo-charge
  • Động cơ công nghiệp nặng phù hợp với DPF (Diesel Particulate Filter)
  • Xe tải hạng nặng 

MOBIL DELVAC SUPER 20W-50

Mobil Delvac - Dầu tổng hợp chất lượng thế giới dành cho xe tải

MOBIL DELVAC SUPER 1300 15W-40

Mobil Delvac - Dầu tổng hợp chất lượng thế giới dành cho xe tải

MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40

Mobil Delvac - Dầu tổng hợp chất lượng thế giới dành cho xe tải