MOBIL DELVAC SUPER 20W-50

Hướng dẫn sử dụng   Tài liệu kỹ thuật

Mobil Delvac Super 20W-50 là một loại dầu động cơ hạng nặng tổng hợp cao cấp được thiết kế để bảo vệ động cơ xăng và diesel.

Mobil Delvac Super 20W-50 thích hợp với nhiều loại xe trong các ngành như vận tải, xây dựng, nông nghiệp.

MOBIL DELVAC SUPER 20W-50

Mobil Delvac - Dầu tổng hợp chất lượng thế giới dành cho xe tải

MOBIL DELVAC SUPER 1300 15W-40

Mobil Delvac - Dầu tổng hợp chất lượng thế giới dành cho xe tải

MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40

Mobil Delvac - Dầu tổng hợp chất lượng thế giới dành cho xe tải