MOBIL DELVAC MX 15W-40

Hướng dẫn sử dụng   Tài liệu kỹ thuật

Mobil Delvac MX ™ 15W¬40 là dầu động cơ diesel cao cấp như động cơ có hệ thống tuần hoàn khí thải (EGR), đáp ứng hoặc vượt các tiêu chuẩn API CI-4 PLUS

Đặc tính:

  • Ổn định nhiệt và chống oxy hóa
  • Chống ăn mòn
  • Sử dụng được ở nhiệt độ thấp

Ứng dụng:

  • Động cơ diesel hiệu suất cao bao gồm động cơ turbo-charge pre-2007 ít khí thải theo công nghệ EGR
  • Ứng dụng trên đường cao tốc hoạt động ở tốc độ cao / tải cao
  • Động cơ tốc độ thấp/ tải nặng
  • Động cơ diesel hàng hải cao tốc hiện đại, bao gồm cả Caterpillar, Cummins, Volvo, Daihatsu, và Yanmar.
  • Động cơ xăng hiệu suất cao và tàu hỗn hợp
  • Thiết bị chạy bằng diesel OEM
  • Trên đường cao tốc nặng nhiệm vụ vận tải Công nghiệp xây dựng, khai thác mỏ, khai thác đá, và nông nghiệp

MOBIL DELVAC SUPER 20W-50

Mobil Delvac - Dầu tổng hợp chất lượng thế giới dành cho xe tải

MOBIL DELVAC SUPER 1300 15W-40

Mobil Delvac - Dầu tổng hợp chất lượng thế giới dành cho xe tải

MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40

Mobil Delvac - Dầu tổng hợp chất lượng thế giới dành cho xe tải