MOBIL DELVAC 1640

Hướng dẫn sử dụng   Tài liệu kỹ thuật

Mobil Delvac 1640 và có hiệu suất cao loại dầu động cơ diesel monograde pha chế từ dầu gốc công nghệ tiên tiến và hệ phụ gia cân bằng.

Sản phẩm được ExxonMobil khuyên dùng cho các loại động cơ Intercool, và turbocharge hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt cũng như các động cơ dầu đơn cấp.

MOBIL DELVAC 1340

Mobil Delvac - Dầu tổng hợp chất lượng thế giới dành cho xe tải

MOBIL DELVAC 1640

Mobil Delvac - Dầu tổng hợp chất lượng thế giới dành cho xe tải

MOBIL DELVAC 1240

Mobil Delvac - Dầu tổng hợp chất lượng thế giới dành cho xe tải