MOBIL DELVAC 1330

Hướng dẫn sử dụng   Tài liệu kỹ thuật

Mobil Delvac 1330, 1340 là một loại dầu động cơ diesel đơn cấp tổng hợp cao cấp được pha chế từ dầu gốc công nghệ cao và hệ phụ gia cân bằng.

Sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho động cơ intercool và turbocharge hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt.

MOBIL DELVAC 1340

Mobil Delvac - Dầu tổng hợp chất lượng thế giới dành cho xe tải

MOBIL DELVAC 1640

Mobil Delvac - Dầu tổng hợp chất lượng thế giới dành cho xe tải

MOBIL DELVAC 1240

Mobil Delvac - Dầu tổng hợp chất lượng thế giới dành cho xe tải