MOBIL SUPER 3000 X2 5W-40

Hướng dẫn sử dụng   Tài liệu kỹ thuật

Các Mobil Siêu 3000 loạt các chất bôi trơn là loại dầu động cơ tổng hợp cao cấp, được thiết kế để cung cấp tính năng bảo vệ và hiệu suất cao cho động cơ. Các tính năng và lợi ích Mobil Super 3000 đã được kiểm chứng trong công nghiệp giúp đảm bảo hiệu suất động cơ mà bạn mong muốn.

Mobil Super 3000 X2 cung cấp:

  • Chống mài mòn vượt trội
  • Làm sạch động cơ vượt trội
  • Bảo vệ ở nhiệt độ cao vượt trội
  • Bảo vệ ở nhiệt độ thấp vượt trội

MOBIL SUPER 1000 20W-50

Dầu Mobil Super - Dầu tổng hợp số 1 thế giới cho động cơ xe ô tô và xe máy.

MOBIL SUPER 1000 X2 15W-40

Dầu Mobil Super - Dầu tổng hợp số 1 thế giới cho động cơ xe ô tô và xe máy.

MOBIL SUPER 1000 DIESEL 15W-40

Dầu Mobil Super - Dầu tổng hợp số 1 thế giới cho động cơ xe ô tô và xe máy.