MOBIL 1™ 0W-30

Hướng dẫn sử dụng   Tài liệu kỹ thuật

Mobil 1™ 0W30 là một loại dầu động cơ tổng hợp cao cấp được thiết kế để bảo vệ động cơ vượt trội và tăng cường tiết kiệm nhiên liệu.

Mobil 1™ 0W30 có thể đáp ứng hoặc vượt xa các yêu cầu theo tiêu chuẩn công nghiệp mới nhất và vượt trội hơn hẳn so với các loại dầu thông thường.

Mobil 1™ 0W30 theo khuyến cáo của ExxonMobil là loại thích hợp cho SAE 0W30, 5W30 và 10W30.

MOBIL 1™ ESP FORMULA 5W-30

Dầu Mobil 1 - Dầu tổng hợp số 1 thế giới cho xe ô tô và xe máy.

MOBIL 1™ 5W-50

Dầu Mobil 1 - Dầu tổng hợp số 1 thế giới cho xe ô tô và xe máy.

MOBIL 1™ 5W-30

Dầu Mobil 1 - Dầu tổng hợp số 1 thế giới cho xe ô tô và xe máy.