MOBILTHERM 603

Hướng dẫn sử dụng   Tài liệu kỹ thuật

Dầu truyền nhiệt Mobiltherm là sản phẩm hiệu suất cao dành cho sử dụng trong cài đặt hệ thống nhiệt gián tiếp kín, được sử dụng trong hệ thống làm mát và làm nóng gián tiếp được bao kín bằng dầu lạnh trong quá trình công nghiệp.

Đặc tính:

  • Chống nứt nhiệt và phân hủy nhiệt
  • Đặc tính nhiệt tốt
  • Ổn định nhiệt và oxy hóa
  • Nhiệt độ chất lỏng thấp

Ứng dụng:

  • Không nên trộn với các loại dầu khác
  • Mobiltherm 603: hệ kín (-15º C đến 285º C), hệ mở (-15º C đến 150º C)

MOBILTHERM 605

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

MOBILTHERM 603

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới