MOBILECT 39

Hướng dẫn sử dụng   Tài liệu kỹ thuật

Mobilect 39 là một khoáng ức chế cách điện cao cấp có tính chất điện môi rất tốt và ổn định oxy hóa dành cho máy biến áp, thiết bị chuyển mạch và thiết bị điện khác.

Đặc tính:

  • Chống phân hủy do nhiệt và hóa học đối với sắt và đồng, giúp giảm tạo cặn và oxy hóa.
  • Chống nhiễm bẩn, tạo ẩm, hóa chất.
  • Không chứa sáp cả ở nhiệt độ thấp
  • Điểm nóng chảy thấp

Ứng dụng:

  • Máy biến áp và cổng chuyển đổi cần dầu để cách điện hoặc truyền nhiệt trung cấp.
  • ASTM D3487 TYPE II và IEC 60.296-04
  • Không thích hợp để sử dụng trong các loại cáp dầu đầy, cho quá trình ngâm tẩm đặc biệt hoặc để sử dụng trong các tụ điện.

MOBILECT 44

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

MOBILECT 39

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới