MOBIL DELVAC 1™ SHC 5W-40

Hướng dẫn sử dụng   Tài liệu kỹ thuật

Mobil Delvac 1™ SHC 5W-40 là một loại dầu động cơ diesel hạng nặng tổng hợp cao cấp được thiết kế để bảo vệ động cơ xe cùng với việc tăng cường khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong điều kiện hoạt động khắc nghiệt. Đồng thời, Mobil Delvac 1™ SHC 5W-40 cũng giúp tăng cường tuổi thọ động cơ, bảo vệ hệ thống thoát nước.

Mobil Delvac 1™ SHC 5W-40 thích hợp với nhiều loại xe trong các ngành như vận tải, khai thác mỏ, xây dựng, nông nghiệp và hàng hải.

MOBIL DELVAC 1™ LE 5W-30

Mobil Delvac 1 - Dầu tổng hợp số 1 thế giới dành cho xe tải

MOBIL DELVAC 1™ ESP 5W-40

Mobil Delvac 1 - Dầu tổng hợp số 1 thế giới dành cho xe tải

MOBIL DELVAC 1™ SHC 5W-40

Mobil Delvac 1 - Dầu tổng hợp số 1 thế giới dành cho xe tải