MOBIL DELVAC 1™ 5W-40

Hướng dẫn sử dụng   Tài liệu kỹ thuật

Mobil Delvac 1™ 5W-40 là một loại dầu động cơ diesel hạng nặng tổng hợp cao cấp được thiết kế để bảo vệ động cơ xe cùng với việc tăng cường khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong điều kiện hoạt động khắc nghiệt. Đồng thời, Mobil Delvac 1 ™ 5W-40 cũng giúp đảm bảo hoạt động của động cơ thải ít khí hiện đai, khối làm lạnh, động cơ được bảo dưỡng tốt.

Mobil Delvac 1™ 5W-40 thích hợp với nhiều loại xe trong các ngành như vận tải, khai thác mỏ, xây dựng, nông nghiệp.

Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40 cũng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật API, ACEA, JASO cho động cơ diesel của các nhà sản xuất lớn trên thế giới.

MOBIL DELVAC 1™ LE 5W-30

Mobil Delvac 1 - Dầu tổng hợp số 1 thế giới dành cho xe tải

MOBIL DELVAC 1™ ESP 5W-40

Mobil Delvac 1 - Dầu tổng hợp số 1 thế giới dành cho xe tải

MOBIL DELVAC 1™ SHC 5W-40

Mobil Delvac 1 - Dầu tổng hợp số 1 thế giới dành cho xe tải