Liên kết website
Mobil Mobil oil Mobil industrial oil
Tin mới nhất
Kết quả quay số đợt 1: Nhớt Mới Tinh - Rinh Xe SH
01 trong ba chiếc xe máy Honda SH 150i (phiên bản CBS, 2017) đầu tiên đã có chủ sau ngày quay 1/9/2017 (đợt 1) của chương trình Nhớt Mới Tinh - Rinh Xe SH.
Xem tiếp
Thông báo Lễ quay số trúng thưởng "Nhớt Mới Tinh - Rinh Xe SH"
Sáng ngày 1/9/2017, tại Văn phòng công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế PAN sẽ diễn ra Lễ quay số trúng thưởng đợt 1 chương trình "Nhớt Mới Tinh - Rinh Xe SH (áp dụng với các mã thẻ cào khách hàng nhắn tin dự thưởng từ 1/8 - 30/8/2017).
Xem tiếp
Khuyến mại dầu nhớt Mobil cực hot: Nhớt Mới Tinh, Rinh Xe SH
Nhằm quảng bá và phục vụ tốt hơn nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế PAN triển khai chương trình khuyến mại “Nhớt Mới Tinh, Rinh Xe SH” với nhiều quà tặng hấp dẫn để tri ân các khách hàng ủng hộ nhãn hàng dầu nhớt Mobil trong suốt thời gian qua.
Xem tiếp

ACTIVE METAL REMOVAL FLUIDS

MOBILMET 766

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

AVIATION

AVIATION OIL ELITE 20W-50

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

MOBIL JET OIL II

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

ELECTRICAL OILS

MOBILECT 44

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

MOBILECT 39

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

HEAT TRANSFER

MOBILTHERM 605

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

MOBILTHERM 603

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

INDUSTRIAL FOOD GRADE

Mobil SHC Cibus 32

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

Mobil SHC Cibus 46

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

Mobil SHC Cibus 68

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

Mobil SHC Cibus 150

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

Mobil SHC Cibus 220

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

Mobil SHC Cibus 320

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

Mobil SHC Cibus 460

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

INDUSTRIAL WAY OILS

MOBIL VACTRA OIL NO 4

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

MOBIL VACUOLINE 1405

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

MOBIL VACTRA OIL NO. 2

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

NON STAINING METAL REMOVAL FLUIDS

MOBILMET 427

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

OTHER INDUSTRIAL

MOBIL ALMO 532

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

MOBIL ALMO 529

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

MOBIL ALMO 530

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

MOBIL ALMO 527

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

MOBIL SYNTHETIC OVEN LUBE 1090

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

PAPER MACHINE OILS

MOBIL SHC PM 220

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

RUST PREVENTATIVES

MOBILARMA 798

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

TEXTILE OILS

MOBIL VELOCITE OIL NO. 3

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

MOBIL VELOCITE OIL NO 6

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới

MOBIL VELOCITE OIL NO 10

Dầu nhờn Mobil - Dầu nhờn chất lượng số 1 thế giới
Tin mới nhất
Kết quả quay số đợt 1: Nhớt Mới Tinh - Rinh Xe SH
01 trong ba chiếc xe máy Honda SH 150i (phiên bản CBS, 2017) đầu tiên đã có chủ sau ngày quay 1/9/2017 (đợt 1) của chương trình Nhớt Mới Tinh - Rinh Xe SH.
Xem tiếp
Thông báo Lễ quay số trúng thưởng "Nhớt Mới Tinh - Rinh Xe SH"
Sáng ngày 1/9/2017, tại Văn phòng công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế PAN sẽ diễn ra Lễ quay số trúng thưởng đợt 1 chương trình "Nhớt Mới Tinh - Rinh Xe SH (áp dụng với các mã thẻ cào khách hàng nhắn tin dự thưởng từ 1/8 - 30/8/2017).
Xem tiếp
Khuyến mại dầu nhớt Mobil cực hot: Nhớt Mới Tinh, Rinh Xe SH
Nhằm quảng bá và phục vụ tốt hơn nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế PAN triển khai chương trình khuyến mại “Nhớt Mới Tinh, Rinh Xe SH” với nhiều quà tặng hấp dẫn để tri ân các khách hàng ủng hộ nhãn hàng dầu nhớt Mobil trong suốt thời gian qua.
Xem tiếp
Liên kết website
Mobil Mobil oil Mobil industrial oil