Dầu xe ga

Dầu nhớt công nghệ bán tổng hợp hiệu suất đỉnh cao dành cho động xe tay ga 4 thì, được phát triển để tăng cường khả năng bảo vệ làm sạch cho tất cả các loại động xe tay ga hiện hành.

Đặc tính sản phẩm: Đáp ứng hoặc vượt mức tiêu chuẩn kỹ thuật: JASO MB & API SL.

Bao : 800 mL.