Các loại dầu khác

Dầu nhớt động xe máy 4 thì công nghệ bán tổng hợp được phát triển để tăng cường khả năng bảo vệ làm sạch cho tất cả các loại xe gắn máy động .

Đặc tính sản phẩm: Đáp ứng hoặc vượt mức tiêu chuẩn kỹ thuật: JASO MA2 & API SL.

Bao : 1 L.